Lời Khuyên Về Việc Trở Thành Nạn Nhân và Bị Bắt Nạt

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ nói về sự̣ quan trọng của tính độc lập và giao tiếp liên quan đến việc trở thành nạn nhân và bắt nạt. Bài video này dựa theo Bản thang điểm hạng V về cácThực hành hiệu quả của cơ quan CAN của Texas: ̣Giao tiếp xã hội - Phần 1,2,3,4,5,6 và 7.