Chuẩn Bị Cho Con Bạn Được Thành Công Khi Có Sự Chuyển Tiếp

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ hướng dẫn các cách thức nói về bản thân mình khi học sinh khuyết tật đi tới một môi trường mới.